Search

Ons onderwijs

Onze visie:

Het onderwijs op De Dorpel is erop gericht dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen. Wij geven ze vaardigheden mee om goed te functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij. De volgende kernwoorden zijn hierbij bepalend voor ons onderwijs:

Eigenaarschap: leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces

Zelfstandigheid: leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten en leren hun werk te plannen

Veiligheid en zelfvertrouwen: een kind kan alleen maar leren als het zich vertrouwt en veilig voelt

Plezier: leerlingen gaan met plezier naar school. Pesten verdient onze aandacht en wordt in samenwerking met ouders aangepakt.

Opbrengstgericht: wij werken opbrengstgericht rekeninghoudend met de verschillen tussen kinderen.

Onze missie:

De Dorpel is de opstap naar een goede basis

De organisatie:

Wij werken in vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. We werken opbrengst gericht en volgens de principes van " Continu Verbeteren".

Stichting

Stichting Quadraten

http://www.quadraten.nl